Herroepingsrecht

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen neem dan contact met ons op.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via https://mykk.nl/index.php?route=account/return/add. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u binnen twee werkdagen verdere instructies sturen. De instructies worden gestuurd aan het e-mail adres dat u heeft opgegeven. Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van deze instructies dient u de producten terug te sturen.

U kunt ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. U vult formulier in en stuurt dit (al dan niet digitaal) aan MYKK.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Als u niet alle producten retourneert dan worden de verzendkosten van de toezending niet terug betaald. Wij betalen u terug per bankoverschrijving tenzij we anders overeenkomen met u.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
 
• Gepersonaliseerde producten
• Op maat gemaakte producten
• Op enige andere wijze naar uw wens gemaakte producten
• Zakelijke klanten
• Hygiëne producten (voornamelijk oorbellen)
• Metaalbreuken (door metaalmoeheid)