Vrijwaringsclausule

Deze vrijwaringsclausule bevat belangrijke informatie over de inhoud van de website en de aangeboden producten/diensten.

Opgezet: 29 maart 2015; Gewijzigd: 29 maart 2015

MYKK (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen MYKK, verleent u hierbij toegang tot https://mykk.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. MYKK behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
MYKK spant zich in om de inhoud van https://mykk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://mykk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MYKK.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://mykk.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met MYKK. Voor op https://mykk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MYKK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Een sieraad is geen speelgoed. Pas op met kinderen. Er kunnen (kleine) onderdelen loskomen of afbreken welke letsel zouden kunnen veroorzaken. Houd altijd toezicht!

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MYKK.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MYKK, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.